Count per Day

  • 216574Tổng số lần đọc:
  • 266Đọc ngày hôm nay:
  • 144888Tổng số khách:
  • 1Online:
Đâm chồi nãy lộc II/ Blossom

Đâm chồi nãy lộc II/ Blossom

Đâm chồi nãy lộc I/ Blossom

Đâm chồi nãy lộc I/ Blossom

Space water

Space water

Không gian nước IV, 60x60cm, 2013

Space water

Space water

Không gian nước III, 60x60cm, 2013

Space water

Space water

Không gian nước II, 60x60cm, 2013

Space water

Space water

Không gian nước I, 60 x 60cm, 2013

Square space

Square space

Không gian vuông 11, 60x60cm, 2006

Square space

Square space

Không gian vuông 9, 60x60cm, 2006

Square space

Square space

Không gian vuông 8 , 60x60cm, 2006-sold

Square space

Square space

Không gian vuông 7, 60x60cm, 2006

Square space

Square space

Không gian vuông 6 , 60x60cm, 2006-sold

Square space

Square space

Không gian vuông 5 , 60x60cm, 2006-sold

Square space

Square space

Không gian vuông 4, 60x60cm, 2007-sold

Square space

Square space

Không gian vuông 3, 60x60cm, 2007

Square space

Square space

Không gian vuông 2, 60x60cm, 2007-sold

Square space

Square space

Không gian vuông 1, 60 x 60cm,2006-sold

Contemporary fossil

Contemporary fossil

Hóa thạch đương đại VII,80x80cm, 2013

Contemporary fossil

Contemporary fossil

Hóa thạch đương đại VI,80x80cm,2

Contemporary fossil

Contemporary fossil

Hóa thạch đương đại V,80x80cm,2008

Contemporary fossil

Contemporary fossil

Hóa thạch đương đại IV,120x120cm,2008

Contemporary fossil

Contemporary fossil

Hóa thạch đương đại III,120x120cm,2008

Contemporary fossil

Contemporary fossil

Hóa thạch đương đại II,80x80cm,2008

Contemporary fossil

Contemporary fossil

Hóa thạch đương đại I,80x80cm,2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh số 14, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh số 13, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh 13, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh 12, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh 11, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh 10, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh 9, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh 8, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh 7, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh 6, 80x80cm-200

Blue space

Blue space

Không gian xanh 5, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh 4, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh 3, 80x80cm-2008

Blue Space

Blue Space

Không gian xanh 2, 80x80cm-2008

Blue space

Blue space

Không gian xanh 1, 80x80cm,

Fosill of the war in Vietnam

Fosill of the war in Vietnam

Hóa thạch chiến tranh VN IX, 120x120cm-2012. Sưu tập của BT Mỹ thuật Viêt Nam -2013.

Fosill of the war in the Vietnam

Fosill of the war in the Vietnam

Hóa thạch chiến tranh VN VIII, 120x120cm-2012

Fosill of the war in Vietnam

Fosill of the war in Vietnam

Hóa thạch chiến tranh VN VII, 80x80cm-2012

Fosill of the war Vietnam

Fosill of the war Vietnam

Hóa thạch chiến tranh VN VI, 80x80cm-2012

Fosill of the war in Vietnam

Fosill of the war in Vietnam

Hóa thạch chiến tranh VN V, 80x80cm, 2012

Fosill of the war in Vietnam

Fosill of the war in Vietnam

Hóa thạch chiến tranh VN IV, 80x 80cm-2012

Fossil of the war in Vietnam

Fossil of the war in Vietnam

Hóa thạch chiến tranh VN III, 80x 80cm-2012

Fossil of the war in the Vietnam

Fossil of the war in the Vietnam

Hóa thạch chiến tranh VN I, 80x80cm-2012

Trace of lotus

Trace of lotus

Dấu ấn hoa sen I, 80x80cm, 2011. Sưu tập LD.

Trace of lotus

Trace of lotus

Dấu ấn hoa sen VII, 80x80cm, 2011

Trace of lotus

Trace of lotus

Dấu ấn hoa sen VI, 80x80cm, 2011. Sưu tập MT.

Trace of lotus

Trace of lotus

Dấu ấn hoa sen V, 80x80cm, 2011

Trace of lotus

Trace of lotus

Dấu ấn hoa sen IV, 80x80cm, 2011. Sưu tập LH.

Trace of lotus

Trace of lotus

Dấu ấn hoa sen III, 80x80cm, 2011. Sưu tập HMT.

Trace of lotus

Trace of lotus

Dấu ấn hoa sen II, 80x80cm, 2011. Sưu tập LĐD.

Trace of lotus

Trace of lotus

Dấu ấn hoa sen, 80x80cm, 2010

Last forest V

Last forest V

Mảng rừng cuối cùng-60x60cm, 2013

Last forest IV

Last forest IV

Mảng rừng cuối cùng-60x60cm, 2013

Last forest II

Last forest II

Mảng rừng cuối cùng-60x60cm, 2013

Last forest I

Last forest I

Mảng rừng cuối cùng-60x60cm, 2013

Gieo chân dung

TL Lúa mạ tại Vĩnh thủy, Vĩnh Linh, Quàng trị-2009

Tropical sunlight 42

Tropical sunlight 42

Nắng nhiệt đới 42-40x40cm,2013

Tropical sunlight 41

Tropical sunlight 41

Nắng nhiệt đới 41-40x40cm,2013

Tropical sunlight 40

Tropical sunlight 40

Nắng nhiệt đới 40-40x40cm,2013

Tropical sunlight 34

Tropical sunlight 34

Nắng nhiệt đới 34-40x40cm, 2013

Tropical sunlight 39

Tropical sunlight 39

Nắng nhiệt đới 39-40x40cm,2013

Tropical sunlight 38

Tropical sunlight 38

Nắng nhiệt đới 38-40x40cm,2013

Tropical sunlight 37

Tropical sunlight 37

Nắng nhiệt đới 37- 40x40cm, 2013

Tropical sunlinght 36

Tropical sunlinght 36

Nắng nhiệt đới 36-40x40cm,2013

Tropical sunlight 35

Tropical sunlight 35

Nắng nhiệt đới 35- 40x40cm, 2013

Tropical Sunlight 33

Tropical Sunlight 33

Nắng nhiệt đới 33-40x40cm, 2013

Tropical sunlight 32

Tropical sunlight 32

Ánh nắng nhiệt đới 32-40x40cm, 2013

Black Fissure

Black Fissure

Ký ức đen, 2008. Sold

Tropical space  XVI

Tropical space XVI

Không gian nhiệt đới, 2006. Sold

Last forest III

Last forest III

Mảng rừng cuối cùng III-60 x60cm, 2013

Old windows

Old windows

Những ô cửa sổ cũ-60x60cm-2008

Last sunset

Last sunset

Hoàng hôn cuối cùng-80×80 cm, 2012. Trưng bày tại TL “Bốn mùa”, Gallery Tự Do, Tp.HCM,Việt Nam

Fossil of the war in Vietnam II

Fossil of the war in Vietnam II

Hóa thạch chiến tranh VN( Chung một chiến trường),80x80cm.

Hue traces X

Hue traces X

Dấu ấn Huế X, 80X80cm

Hue traces III

Hue traces III

Dấu ấn Huế III,80x80cm

Summer is coming

Summer is coming

Hè tới.Sold

Village Well

Village Well

Ao làng-Đã bán-sold

Hue traces II

Hue traces II

Dấu ấn Huế II, 80x80cm

Straces

Straces

Dấu ấn. Hội Mỹ thuật VN sưu tập, 2011

Tropical Sunlight XI

Tropical Sunlight XI

Tropical Sunlight XII

Tropical Sunlight XII

Sold

Tropical Sunlight XIII

Tropical Sunlight XIII

Tropical Sunlight XIV

Tropical Sunlight XIV

Tropical Sunlight XIX

Tropical Sunlight XIX

Tropical Sunlight XVI

Tropical Sunlight XVI

Tropical Sunlight XVII

Tropical Sunlight XVII

Tropical Sunlight XVIII

Tropical Sunlight XVIII

Tropical Sunlight XX

Tropical Sunlight XX

Tropical Sunlight XXI

Tropical Sunlight XXI