Count per Day

  • 217523Tổng số lần đọc:
  • 60Đọc ngày hôm nay:
  • 145479Tổng số khách:
  • 0Online:
Đâm chồi nãy lộc II/ Blossom

Đâm chồi nãy lộc II/ Blossom

Đâm chồi nãy lộc I/ Blossom

Đâm chồi nãy lộc I/ Blossom

Giấy mời

Giấy mời

Triễn Lãm Nghệ Thuật “Thăng Hoa”

Triễn Lãm Nghệ Thuật “Thăng Hoa”

Thăng Hoa

Thăng Hoa

Dự án nghệ thuật thị giác

Charcoal and water

Charcoal and water

Than và nước, sắp đặt-2009

Lotus

Lotus

Dấu ấn sen cổ, 80x80cm, 2010-sold

Contemporary fossil

Contemporary fossil

Hóa thạch đương đại I,80x80cm,2008

Green rice – exhibition

Green rice – exhibition

TL Lúa mạ-Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng trị-2009

Touch-Exhibition and talk

Touch-Exhibition and talk

Chạm-Triển lãm và thuyết trình tại Ổ Rồng, Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ-20

Fossil of the war in Vietnam II

Fossil of the war in Vietnam II

Hóa thạch chiến tranh VN( Chung một chiến trường),80x80cm.

Hue traces X

Hue traces X

Dấu ấn Huế X, 80X80cm